Home

19e Dogachtigen Show (met CAC)
29 November 2015
in de Brabanthallen te Den Bosch

Chantal van Raamsdonk

Ik werd 25 jaar geleden "besmet" met de "Frenchie virus" op de eerste dag dat ik hen  bij de ouders van mijn echtgenoot ontmoette.
Zijn ouders fokten onder de kennelnaam: "De la Parure".

Naast Franse Bulldogs fokten ze toen ook Engelse Bulldogs. Het duurde niet lang voordat mijn schoonmoeder, Riki,  mij alles over de Inns & outs van het ras met betrekking tot fokken, showen en verzorgen  geleerd had.
In de weekend en zorgden wij voor de honden terwijl mijn schoonouders  op reis waren om te showen of te keuren.

Ik hield van het werken met de honden, in het bijzonder met het verzorgen en socialiseren, trainen en spelen met de pups. Ze waren altijd goed gezelschap en het was leuk om bij ze te zijn.
Een tijdje later ben ik ook begonnen interesse in het showen van honden te krijgen.

Ondertussen reisde ik over de hele wereld en ik genoot van elke minuut.
Ik geniet vooral van de hechte band met de hond(en) in kwestie en ik houdt van de uitdaging om te proberen een goede band met de hond op te bouwen, die het  mogelijk maakt om samen goede resultaten te bereiken.
Ik showde veel Fransjes, waarvan sommigen heel bekend in de Franse Bulldog wereld zijn.  

Omdat we zo bezig waren met het fokken, showen en het verzorgen van de honden wilden we de kennel voortzetten.. . Ondertussen hebben we de dagelijkse verzorging van de honden al jaren, lang volledig overgenomen en uiteindelijk wilde ik ook keurmeester van het ras geworden.
Het was een lange weg en het vergde veel inzet en een aantal offers, maar ik ben er trots op het bereikt te hebben.

Inmiddels hebben we het geluk dat wez hulp van onze tweze zonen hebben. 

In 2013 werd ik officieel door de KMSH als keurmeester van de Franse Bulldog aangesteld.
Ik hoop binnenkort nog een aantal rassen tre mogen aan keuren.  .

Ik ben ontzettend trots op wat ik tot nu toe bereikt heb en ik wil mezelf verder  als fokker, handler en keurmeester ontwikkelen  om zo mijn steentje bij te dragen bij het dienen van ons geliefde ras.
 

Chantal van Raamsdonk


I was “infected” by the “Frenchie virus” since the 1st day I met them at my husbands parents house now 25 years ago. His parents were breeding under the affix: De la Parure.

Besides French bulldogs they also bred Bulldogs in those days. It did not take long before my mother in law, Riki, teached me everything about the inns & outs of the breed in regards keeping, caring, nursing, breeding, showing, of these lovely breeds.

During the weekends we took care for the dogs while my parents in law were away traveling, showing or judging. I loved to work with them especially with the puppies. Taking care and socializing the mand play and train. They were always great company and good fun to be around with.There was always something interesting to do.

A while later I also started to show interest in showing dogs as well.
Meanwhile I travelled all over the globe and enjoyed every minute of it. I especially enjoy the tight bond with the dog(s) in question and Ilove the challenge to try and connect with a dog in order to makes it possible to achieve great results together. I showed and finished many Frenchies of which some are very well known in the French bulldog scene.

Since we were so involved with breeding, showing and taking care of the dogs we wanted to continue the kennel. Meanwhile we have completely taken over the daily care of the dogs for already many years and ultimately I also wanted to become a judge of the breed.

It is a long road and it requires much dedication and some sacrifices but I am proud to have achieved it..

Meanwhile we a are lucky we also enjoy the help of our two sons.

In 2013 I officialy became an approved dog show judge under the Belgium Royal St Hubert Kennel Club and FCI regulations for the French bulldogs. Soon I hope to add some more breeds to my palmares.

I am extremely proud of what I have achieved so far and look forward that I can keep developing myself as a breeder, handler,and judge in order to contribute my part in order to serve our beloved breed.

Chantal van Raamsdonk