Evenementenagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

20e Dogachtigen Show (met CAC)
26 November  2017
in de Brabanthallen te Den Bosch

Kynologisch Curriculum Vitae Renate Chiodi-Walraven 

Mijn naam is Renate Chiodi-Walraven, 50 jaar, ik woon met mijn man en Pyreneese Berghond in Zuid-Limburg, “the bright site of life”.
Zoals voor velen geldt, is ook bij mij de liefde voor honden al op zeer jeugdige leeftijd ontstaan: opgegroeid met toypoedels en niet weg te slaan bij welke hond dan ook.

Sinds 2000 heb ik Pyreneese Berghonden. Voor de rasvereniging van dit ras heb ik diverse jaren de ras- en pupinfo en de website verzorgd en vanaf 2005 ben ik redactielid, een functie die ik met veel enthousiasme vervul en dit heeft in 2008 geresulteerd in het schrijven van een boek over de rasvereniging en de Pyreneese Berghond in Nederland. Sinds 2012 ben ik voorzitter.

Tevens ben ik sinds 2011 bestuurslid en vanaf 2014 penningmeester bij de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland.

Naast keurmeester voor mijn eigen ras ben ik ook bevoegd tot het keuren van diverse rassen in groep 1 en in groep 2 de Leonberger. De Leonberger is een ras dat mij na aan het hart ligt. Ik heb de Leonberger diverse malen mogen keuren tijdens jonge honden dagen en de kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse rasvereniging. Ook heb ik de Leonberger in Duitsland gekeurd.