Home

Rassen en Keurmeesters

Online inschrijven

Inschrijfbiljet downloaden

18e Dogachtigen Show (met CAC)
1 December 2013
in de Brabanthallen te Den Bosch

Dimitry Alexander van Raamsdonk.

Eigenaar, liefhebber, bewonderaar, fokker, keurmeester.

Ik ben vanaf mijn geboorte in contact met Franse Bulldoggen en ik kan zeggen dat in met het "Fransjes-Virus" geďnfecteerd ben.
In mijn kindertijd volgde ik mijn ouders op lange reizen en ontelbare hondententoonstelling overal ter wereld.
Ik had het geluk veel "quality time" met sommige van de grote pioniers, fokkers en eigenaren van de Franse Bulldog, maar ook van andere rassen, door te brengen. Ik bracht veel jaren van mijn kindertijd in Engeland en Duitsland bij dhr. en mw. Grimm (dierenarts en keurmeester) "Von der Grimmelsburg" door en bij de Prins Alexander v. Ratribor & Corvey (dierenarts en keurmeester)  "Von Ratibor und Corvey" en dhr. en mw. Booth. Pellon.

Omdat er nog geen "junior handling" was showde ik honden in de z.g. "Kind Hond Show", waar je je moest verkleden als een persoonlijkheid die iets met je ras of de oorsprong daarvan te maken had.
Later, in de puberteit,  koos ik er voor thuis te blijven om voor de honden te zorgen als mijn ouders onderweg weg waren om te showen of te keuren. Ik hield van het werk met mijn vierbenige vrienden: voor hen zorgen en er gewoon voor hen zijn om te spelen en te trainen.
Ze waren altijd goed gezelschap en leuk om er bij te hebben.

Wat later kreeg ik belangstelling voor het showen, ik geloof dat de rest "geschiedenis" is.
Ik reisde over de hele wereld en genoot van iedere minuut.
Ik hield vooral van de sterke band met de hond(en) in kwestie en ik houd van de uitdaging om een contact met de hond te maken dat leidt tot die speciale "klik" die het samen behalen van een goed resultaat mogelijk maakt.
Ik showde veel Fransjes tot het kampioenschap, waarvan sommige heel bekend zijn in de Franse Bulldog wereld: 
Egoiste, Don Camilo, Passion, Portobello, Karoline, Ulan, Xinblanche, Xcellence, Ambrosius, Anatole, om er maar een paar te noemen.

Omdat ik, en ondertussen ook mijn vrouw Chantal, zo bij het fokken, showen  en het verzorgen van honden betrokken waren, vond ik dat ik in de voetstappen van mijn ouders moest treden en samen met hen de kennel moest voortzetten.
Ondertussen hebben we al sinds jaren de dagelijkse verzorging van de honden overgenomen en het was een logische beslissing dat ik ook  eens keurmeester  van het ras wilde worden.
Als gevolg van mijn drukke reisschema als internationale salesmanager voor de Europese en Aziatische markt, moet ik toegeven dat Chantal de drijvende kracht achter de dagelijkse gang van zaken in de kennel is.

Ik werd in 2012 door de KMSH als nationale keurmeester voor de Franse Bulldog erkend, na  op twee nationale shows gekeurd te hebben kreeg ik de internationale FCI toelating om Franse Bulldoggen te keuren.
Ik hoop binnenkort meer rassen aan mijn lijst te kunnen toevoegen.

Natuurlijk houd ik ook van het clubleven en ik bekleed momenteel een aantal functies:
Ik ben vice-voorzitter van de Belgische Franse Bulldog Club.
Ik ben bestuurslid en webmaster van de Nederlandse Boston Terriër Club.
Ik zit in het tentoonstellingsbestuur van de Dogachtigen Show.

Ik ben bijzonder trots op wat ik bereikt heb en kijk er naar uit dat ik mezelf verder als fokker, handler en  keurmeester kan ontwikkelen om ons geliefde ras in de toekomst nog beter te kunnen dienen.


Owner, lover, admirer, breeder, judge. 

I have been in touch with French bulldogs since the day I was born and one can say I am “infected” by the “Frenchie virus”. During my childhood years I have followed my parents during long travels and numerous dog shows throughout the world. I was fortunate to spend much “quality time” with some of the greatest pioneers, breeders  and owners of French bulldogs but also other breeds. I spent many years of my childhood  In Germany and UK among Mr & Mrs Grimm (vet and judge) “Von der Grimmelsburg”, Royalty Prinz Alexander v Ratibor und Corvey (vet & judge) “Von Ratibor und Corvey, Mr & Mrs Booth, Pellon. 

Since “junior handling” did not really exist I “showed” dogs during the so called “Junior fancy dress show” where you had to “dress up” in a personality which had some kind of connection with the breed or its origin. Later during puberty I chose to stay at home and care for the dogs while my parents were away travelling, showing or judging. I loved to work with my four legged friends: taking care of them and simply be there for them and to play and train. They were always great company and good fun to be around with. 

A bit later I also started to show interest in showing dogs and I guess the rest is “history”. I travelled all over the globe and enjoyed every minute of it. I especially enjoy the tight bond with the dog(s) in question and I love the challenge to try and connect with a dog in order to get the right “click” which makes it able to achieve great results together. I showed and finished many Frenchies of which some are very well known in the French bulldog scene: Egoiste, Don Camilo, Passion, Portobello, Karoline, Ulan, Xinblanche, Xcellence, Ambrosius, Anatole just to name a few.  

Since I, and meanwhile my wife Chantal, were so involved with breeding, showing and taking care of the dogs I thought I wanted to follow my parent’s footsteps and continue the kennel with them together. Meanwhile we have completely taken over the daily care of the dogs for already many years and logically the decision was made I also wanted to become a judge of the breed eventually. Due my busy travel scheme as sales manager for the European and Asian market I must admit that Chantal is the driving force behind the daily operations of our kennel. 

In 2012 I officially became a national approved dog show judge under the Belgium Royal St Hubert Kennel Club regulations. After judging two national shows I received the FCI international judging license for French bulldogs. Soon I hope to add some more breeds to my palmares. 

Of course I also enjoy the dog how club life and currently I am in several functions:
-  At the moment I am vice president of the Belgium French Bulldog Club
-  Committee member and webmaster of the Boston Terrier Club of Netherlands
-  Event committee of the only and biggest bi-annual Bull breed only Dog show in the Netherlands.

I am extremely proud of what I have received so far and look forward that I can keep developing myself as breeder, handler, and judge in order to serve our beloved breed even better in the near future.