2e Kampioensschapsclubmatch van de Eerste Gezelschaphonden Club Nederland  (met CAC)
23 November  2019
in de Breepark Evenementenhal  te Breda

Bij problemen met invullen of verzenden kunt U contact opnemen met  klik hier

Klik voor de keurmeesterslijst

Ras: 

 

Aan de oren gecoupeerde honden mogen ingevolge het kynologisch reglement niet worden ingeschreven.
Aan de staart gecoupeerde honden mogen alleen worden ingeschreven als ze om medische redenen gecoupeerd zijn.
Op basis van medische gronden aan de staart gecoupeerd:
Nee   Ja  Indien ja,  copie dierenartsverklaring in Europees dierenpaspoort uploaden.


Naam van de hond
:

Geslacht                  Reu     Teef

Stamboek ( NHSB, ZB, LOF,LOSH,etc.): Nummer:  

Geboorte datum:  

Naam fokker:        

Vader:                   

Moeder:               

Eigenaar:           

Adres:                

Postcode en woonplaats:

Land:                   

E-mail :                

Tel.                     

IBAN nr.      Door het invullen van dit veld geeft U GEEN machtiging tot eenmalige incasso, invullen is ook niet verplicht.

Inschrijven in de klasse: 

1. Jongste puppyklas (4 - 6 maanden)  € 19,99,--
2. Puppyklas (6 - 9 maanden)  € 19,99,--
3. Jeugdklas (9-18 maanden)  1e hond € 29,99, - 2e en volgende hond € 24,99
4. Tussenklasse (15-24 maanden)  1e hond € 29,99,  2e en volgende hond € 24,99

5. Open klasse (ouder dan 15 maanden) 
1e hond € 29,99,  2e en volgende hond € 24,99
6. Gebruikshondenklas (ouder dan  15 maanden) 
1e hond € 29,99,  2e en volgende hond € 24,99
7. Kampioensklas (ouder dan  15 maanden) 
1e hond € 29,99,  2e en volgende hond € 24,99
8. Veteranenklas (ouder dan 8 jaar)  € 29,99
5e en volgende honden gratis

Kopie van gerechtigheidverklaring verplicht voor klassen 6 en 7.

of mail naar kynologie@kpnmail.nl    
 aanvinken indien tweede of volgende hond in klasse 3-7

9.   Koppelklas  (reu en teef van hetzelfde ras/variëteit en dezelfde eigenaar) € 10,--
10. Fokkerijklas ( minimaal 3, maximaal 5 honden, zelfde ras/variëteit/fokker , verschillende eigenaren mogelijk ) € 10,--
11. Nakomelingenklas ( Reu of teef met minimaal 3, maximaal 5 eerste generatie nakomelingen) € 10,--
Klasses 9-11 alleen met honden die ook in een klasse 1-8 zijn ingeschreven.
 

 Kind-Hond Show (Kinderen tot 12 jaar) , deelname GRATIS kind: 

             Leeftijd:

Verkleed als: 

Alleen met honden die in een van de klassen 1-8 zijn ingeschreven.

Extra toegansgkaarten. Volwassenen à € 10,--    1.    2.     3.    4.      5.

Extra toegansgkaarten kinderen (4-11 jaar) en  65+ à € 5,--     1.    2.     3.    4.     5.

Niet-ingeschreven hond (maximaal 2) à € 5,--  1.     2.   

Prijzengeld (dank U!)    € 5,--       € 10,--       €  15,--        € 25,--

Betaling.
Betaal gelijktijdig met het inschrijven op IBAN: NL54INGB0004159960,  t.n.v.  Federatie Dogachtigen.
BIC: INGBNL2A

 Totaal te betalen: €

Vragen of opmerkingen:

Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmeting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart  voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich nog voor de tentoonstelling mochten voordoen.

Inzender verklaart dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en van het reglement van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

Door het inzenden van dit formulier geeft U toestemming Uw gegevens voor het samenstellen van de catlaogus te gebruiken. Tevens gaat U accoord met het publiceren van foto's/video's.